THỜI ĐIỂM VÀNG DÀNH CHO CHỤP ẢNH CƯỚI PHÓNG SỰ

  29/10/2015

THỜI ĐIỂM VÀNG DÀNH CHO CHỤP ẢNH CƯỚI PHÓNG SỰ Khác với kiểu chụp ảnh truyền thống, khi mà gần đến giờ tổ chức (khoảng 15 – 20 phút) người nhiếp ảnh mới xuất hiện và chụp theo một qui trình quen thuộc, nhiếp ảnh gia chụp phóng sự cưới lại cần đến từ rấ