Tổng hợp 10+ ai là cán bộ mới nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Ai là cán bộ hay nhất được bình chọn

1 Tìm hiểu một số quy định về công chức, viên chức – Sở Tư pháp

 • Tác giả: sotuphap.thaibinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.82 (922 vote)
 • Tóm tắt: · Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều … Chị B là công chức, hằng năm đều được xếp loại chất lượng “hoàn 

2 Phân định cán bộ và công chức – Kiểm toán nhà nước

 • Tác giả: sav.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.64 (418 vote)
 • Tóm tắt: Cán bộ, công chức, viên chức là những thuật ngữ cơ bản của chế độ công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong khoa 

3 Một số quy định mới về công chức, viên chức – Cục Trợ giúp pháp lý

 • Tác giả: tgpl.moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/12/2021
 • Đánh giá: 4.45 (292 vote)
 • Tóm tắt: Đặc biệt, cán bộ đang là đối tượng chưa có văn bản riêng quy định về vấn đề này. Để thuận lợi cho việc áp dụng quy định của pháp luật, Nghị định 112 mới được 

4 Cán bộ là gì? Cán bộ được xếp lương thế nào? – Chi tiết tin tức

 • Tác giả: snv.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 4.34 (444 vote)
 • Tóm tắt: · – Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở 

5 Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

 • Tác giả: bqllang.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.16 (380 vote)
 • Tóm tắt: · Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức 

6 PHÂN BIỆT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 • Tác giả: btgtu.lamdong.dcs.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 3.82 (535 vote)
 • Tóm tắt: Cán bộ: Là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức 

7 Cán bộ là gì? Phân loại cán bộ công chức như thế nào?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.63 (584 vote)
 • Tóm tắt: Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng, không thể thiếu của nền hành chính nhà nước, là chủ thể quan trọng trong quá trình cải cách hành chính

8 Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dễ hiểu nhất

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.52 (472 vote)
 • Tóm tắt: · – Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

9 Cán bộ là gì ? Quyền, nghĩa vụ của cán bộ và công tác cán bộ

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 3.35 (360 vote)
 • Tóm tắt: · – Cán bộ là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua hình thức đó là bầu cử, hay phê chuẩn, hay qua hình thức bổ nhiệm để giữ 

10 Những điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật

 • Tác giả: snv.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 3.02 (225 vote)
 • Tóm tắt: 1/ Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ” Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi lần này là việc bổ sung thêm 01 hình thức xử 

11 Cán bộ là gì? Cán bộ là chức danh hay chức vụ? – Hieuluat.vn

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 2.98 (74 vote)
 • Tóm tắt: · Những người đủ các tiêu chí chung của cán bộ được tuyển vào làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội thông qua 

12 Gần 60.000 cán bộ, công chức nhà nước là thạc sĩ, tiến sĩ

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.83 (52 vote)
 • Tóm tắt: Gần 60.000 cán bộ, công chức nhà nước là thạc sĩ, tiến sĩ. 11:29 – 05/08/2022 0 Thanh Niên Online 

13 Ai được xem là cán bộ theo quy định pháp luật?

 • Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 2.62 (78 vote)
 • Tóm tắt: · Ai được xem là cán bộ theo quy định pháp luật? Mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

14 Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức qua 5 tiêu chí

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.62 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức 

15 Thế nào là cán bộ? Thế nào là viên chức? Thế nào là công chức?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2021
 • Đánh giá: 2.48 (65 vote)
 • Tóm tắt: Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây

16 Cán bộ là gì? Công tác cán bộ là gì? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.34 (170 vote)
 • Tóm tắt: · Cán bộ là những công dân mang quốc tịch Việt Nam, được bổ nhiệm, bầu cử, phê chuẩn để giữ chức danh, chức vụ theo nhiệm kỳ nhất định,