Top 20+ ai là người ban hành pháp luật hot nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách Ai là người ban hành pháp luật hot nhất hiện nay

1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Tác giả: pcttbinhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.94 (658 vote)
 • Tóm tắt: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. … Người ký, Chủ tịch Quốc Hội. Nội dung. File đính kèm. Tải tập tin luat-80-2015-bhvbqppl.pdf 

2 Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 4.62 (305 vote)
 • Tóm tắt: 1- Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp. Việc soạn thảo, thông qua, công bố 

3 Văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật: Những khiếm khuyết

 • Tác giả: hcmcbar.org
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 4.55 (378 vote)
 • Tóm tắt: Thời gian qua có nhiều văn bản quy phạm pháp luật dưới luật vừa ban hành đã … người bán là đối tượng khai thuế và người mua là người có quyền sở hữu nhà 

4 Văn bản pháp luật là gì? Đặc điểm và phân loại văn bản pháp luật

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 4.34 (231 vote)
 • Tóm tắt: 2.4. Văn bản pháp luật chứa đựng ý chí của chủ thể … Nội dung của VBPL chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành. Ý chí được biểu hiện qua hai hình thức đó là qua 

5 Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật?

 • Tác giả: tcnn.vn
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 4.04 (203 vote)
 • Tóm tắt: · Tại bất cứ quốc gia nào, Nghị viện/Quốc hội, cơ quan đại diện của nhân dân cũng là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Cơ quan hành pháp được ủy 

6 Luật là gì ? Mục đích và nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 3.95 (593 vote)
 • Tóm tắt: · Luật là một loại văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội (Nghị viện) ban hành, có hiệu lực pháp lí cao nhất, chỉ dưới Hiến pháp

7 Một số vấn đề về xây dựng và củng cố pháp luật trong Nhà nước

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 3.7 (340 vote)
 • Tóm tắt: · Pháp luật được ban hành trước hết là dành cho Nhà nước, … Mọi sự phấn đấu, cố gắng của Nhà nước và xã hội phải vì hạnh phúc con người, 

8 Sự khác biệt cơ bản giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản

 • Tác giả: tuphap.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 3.57 (239 vote)
 • Tóm tắt: Đối với văn bản áp dụng pháp luật là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự cá biệt, do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành, được áp dụng một lần trong đời 

9 Tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Phần 11)

 • Tác giả: congan.travinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.27 (595 vote)
 • Tóm tắt: Chủ tịch nước công bố luật, pháp lệnh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được thông qua. Đối với pháp lệnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông 

10 Thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc

 • Tác giả: lapphap.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 3.11 (391 vote)
 • Tóm tắt: · LẬP PHÁP – Theo quy định của pháp luật, khi ban hành văn bản quy phạm pháp … Trong khi đó, sửa đổi VBQPPL là việc cơ quan nhà nước có thẩm 

11 Cơ quan nào có quyền ban hành pháp luật theo quy định

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 2.82 (134 vote)
 • Tóm tắt: · Cơ quan nhà nước (chủ thể ban hành), Văn bản quy phạm pháp luật ; Quốc hội, Hiến pháp, bộ luật, luật, nghị quyết ; Ủy ban thường vụ quốc hội, Nghị 

12 Chức năng, nhiệm vụ – Sở Tư Pháp

 • Tác giả: sotp.thainguyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 2.88 (116 vote)
 • Tóm tắt: Sở Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật 

13 TIÊU CHÍ PHÂN BIỆT BỘ LUẬT VÀ LUẬT THEO HỆ THỐNG PHÁP

 • Tác giả: vietthink.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 2.7 (189 vote)
 • Tóm tắt: · * Về Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam, bao gồm: Hiến pháp – Do Quốc Hội ban hành là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất;. Luật 

14 Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà

 • Tác giả: soxaydung.thaibinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 2.5 (192 vote)
 • Tóm tắt: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự,

15 Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

 • Tác giả: pbgdpl.tuyenquang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 2.44 (62 vote)
 • Tóm tắt: · – Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để quy định (Điều 27):. (1) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn 

16 1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp điển đối với văn bản

 • Tác giả: phapdien.moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 2.33 (101 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, các văn bản được sử dụng để pháp điển phải là văn bản QPPL đang còn … do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; quy phạm pháp luật trong văn bản 

17 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.21 (163 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@ 

18 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • Tác giả: huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/04/2021
 • Đánh giá: 2.1 (192 vote)
 • Tóm tắt: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

19 Một số vấn đề liên quan đến việc xác định thẩm quyền ban hành

 • Tác giả: stp.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.04 (177 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 … hình thức ban hành văn bản QPPL của HĐND cấp tỉnh là nghị quyết, 

20 Vị trí, chức năng của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013

 • Tác giả: hepza.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 1.89 (127 vote)
 • Tóm tắt: Đến Hiến pháp năm 2013, với quy định Chính phủ là “cơ quan hành chính nhà … Ủy ban thường vụ Quốc hội (khoản 2 Điều 96); ban hành văn bản pháp luật để 

21 Pháp lệnh là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 1.9 (67 vote)
 • Tóm tắt: · Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp điển đối với văn bản QPPL nào? Hiện nay nhu cầu phát triển của con người càng ngày càng tăng. Nhưng để 

22 Thẩm quyền ký văn bản trong cơ quan hành chính Nhà nước

 • Tác giả: dms.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 1.71 (184 vote)
 • Tóm tắt: · Văn bản hành chính là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, … sau: người ký văn bản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản 

23 BÀN VỀ LẬP HIẾN – Ấn phẩm

 • Tác giả: quochoi.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 1.77 (194 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, VPPL là hành vi trái pháp luật của người có năng lực trách nhiệm pháp lý, xâm hại tới những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, là cơ sở của 

24 Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2021
 • Đánh giá: 1.53 (149 vote)
 • Tóm tắt: · Cơ quan nhà nước (chủ thể ban hành), Văn bản quy phạm pháp luật ; Quốc hội, Hiến pháp, bộ luật, luật, nghị quyết ; Ủy ban thường vụ quốc hội, Nghị