Top 17 ai là người cấp quyền truy cập csdl mới nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Ai là người cấp quyền truy cập csdl hot nhất hiện nay

1 Người quản trị hệ cơ sở dữ liệu cần cung cấp những gì để nhận

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4.94 (984 vote)
 • Tóm tắt: Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL, được tổ chức và xây dựng như những dữ … + Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, 

2 Người có chức năng phân quyền truy cập là: Người dùng – vietjack.me

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 4.69 (415 vote)
 • Tóm tắt: Người quản trị CSDL cần cung cấp: + Bảng phân quyền truy cập CSDL. + Phương tiện cho người dùng để hệ quản trị CSDL nhận biết đúng được họ. Đáp án: C · CÂU HỎI 

3 Người có chức năng phân quyền truy cập là ai? – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 4.53 (220 vote)
 • Tóm tắt: Người viết chương trình ứng dụng. C. Người quản trị CSDL. D. Lãnh đạo cơ quan

4 Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ … – Doctailieu.com

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 4.22 (316 vote)
 • Tóm tắt: Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu là người quản trị CSDL

5 Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 3.99 (442 vote)
 • Tóm tắt: Tuỳ theo vai trò khác nhau của người dùng mà họ được cấp quyền khác nhau để khai thác CSDL. – Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL, 

6 Phân quyền truy cập là công việc của ai

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.93 (422 vote)
 • Tóm tắt: Bảng phân quyền cho phép phân các quyền truy cập đối với người dùng. Tùy theo vai trò khác mà họ được phân cấp quyền khác nhau để khai thác CSDL

7 Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ cơ sở dữ liệu cần

 • Tác giả: seongay.com
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 3.64 (326 vote)
 • Tóm tắt: Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ cơ sở dữ liệu cần cung cấp. Hỏi lúc: 4 tháng trước … A. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL

8 Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ … – cungthi.online

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.4 (273 vote)
 • Tóm tắt: hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu, là người ? … hành các thiết bị phần cứng của máy tính Giải thích:Vậy đáp án đúng là C

9 Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân … – Lop.edu.vn

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 3.21 (252 vote)
 • Tóm tắt: Người quản trị CSDL là một người hay một nhóm người được trao quyền điều hành hệ CSDL. Đây là người có vai trò cài đặt CSDL vật lí, cấp phát quyền truy cập 

10 Các đối tượng tham gia vào hoạt động của cơ sở dữ liệu

 • Tác giả: xdulieu.com
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 3.04 (310 vote)
 • Tóm tắt: Thuộc nhóm này ta có những đối tượng chính sau: Quản trị cơ sở dữ liệu (database administrator hay DBA) có nhiệm vụ cấp quyền truy cập CSDL cho những người có 

11 Người có chức năng phân quyền truy cập là – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 2.89 (77 vote)
 • Tóm tắt: + Phương tiện cho người dùng để hệ quản trị CSDL nhận biết đúng được họ. Đáp án: C. 0 bình luận. Đăng nhập để hỏi 

12 Ai là người được cấp quyền truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu

 • Tác giả: lutrader.com
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 2.75 (198 vote)
 • Tóm tắt: + Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo, …) • Ngôn ngữ CSDL phổ biến là SQL (Structured Query Language). c) Cung cấp công cụ kiểm soát 

13 Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng – 123docz.net

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 2.79 (138 vote)
 • Tóm tắt: Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào sự quan tâm của chính phủ trong việc … GV: Khi phân quyền có người truy cập CSDL điều quan trọng là hệ QTCSDL phải 

14 Bảo mật thông tin trong hệ cơ sở dữ liệu là gì

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 2.62 (80 vote)
 • Tóm tắt: Người quản trị hệ CSDL cần cung cấp: Bảng phân quyền truy cập cho hệ QTCSDL; Phương tiện cho người dùng để hệ QTCSDL nhận biết đúng được họ. Người dùng muốn 

15 Ai là người cấp quyền truy cập CSDL – Top lời giải

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 2.49 (79 vote)
 • Tóm tắt: Ai là người cấp quyền truy cập CSDL … Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy 

16 Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân … – Top Tài Liệu

 • Tác giả: toptailieu.com
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 2.32 (176 vote)
 • Tóm tắt: · Đây là người có vai trò cài đặt CSDL vật lí, cấp phát quyền truy cập … Loại thuộc tính trong cơ sở dữ liệu gồm: Thuộc tính đơn (không thể 

17 Top 12 Ai Là Người Cấp Quyền Truy Cập Csdl – Interconex

 • Tác giả: interconex.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.25 (165 vote)
 • Tóm tắt: Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề ai là người cấp quyền truy cập csdl hay nhất do chính tay đội ngũ interconex.edu.vn biên soạn và tổng hợp