Danh sách 27 ai là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hay nhất

Dưới đây là bài viết Ai là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 “Khiếu nại” là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công

 • Tác giả: asianlii.org
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.83 (812 vote)
 • Tóm tắt: Tổng Thanh tra nhà nước có thẩm quyền: 1- giải quyết khiếu nại mà thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại, trừ khiếu nại đã có 

2 Thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh

 • Tác giả: thanhtratinh.camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 4.74 (421 vote)
 • Tóm tắt: Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ 

3 Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại? – Báo Người lao động

 • Tác giả: nld.com.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 4.44 (490 vote)
 • Tóm tắt: · Do vậy, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của anh Trí là tổng giám đốc công ty. Khi anh Trí không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu 

4 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính

 • Tác giả: dichvucong.bocongan.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 4.31 (222 vote)
 • Tóm tắt: Khi đối thoại, Thủ trưởng có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại; người tham gia đối 

5 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu – Luật Dương Gia

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 4 (210 vote)
 • Tóm tắt: · Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

6 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

 • Tác giả: thanhtra.thaibinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 3.97 (345 vote)
 • Tóm tắt: Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại. … Điều 11, Luật khiếu nại năm 2011: Người có thẩm quyền giải quyết không thụ lý giải 

7 Người giải quyết tố cáo lần đầu là ai? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 3.63 (363 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy theo quy định trên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, 

8 Khiếu nại Quyết định hành chính- Bất cập và kiến nghị

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 3.59 (328 vote)
 • Tóm tắt: · QĐHC chỉ được xem là đối tượng khiếu nại phải do chủ thể ban hành bởi cơ quan hành chính nhà nước hoặc là người có thẩm quyền trong cơ quan 

9 Ai là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại? – Hỏi đáp pháp luật

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2021
 • Đánh giá: 3.19 (386 vote)
 • Tóm tắt: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp; giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc

10 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 3.07 (242 vote)
 • Tóm tắt: · Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý 

11 Bàn về khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.97 (58 vote)
 • Tóm tắt: Hiệu quả trên thực tế của quy định này là: giúp cho người khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiết kiệm được thời gian, sự việc khiếu nại 

12 Một số điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết

 • Tác giả: btcd.vpubnd.bacninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.8 (156 vote)
 • Tóm tắt: Thứ ba, quy định về tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại lần 2: Luật Khiếu nại 2011 quy định “Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 trực tiếp 

13 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 2.74 (117 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp người giải quyết khiếu nại lần hai là Bộ trưởng: trực tiếp đối thoại đối với các khiếu nại phức tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về 

14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

 • Tác giả: dichvucong.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 2.49 (196 vote)
 • Tóm tắt: Khiếu nại được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. Đối tượng thực hiện, Tổ chức hoặc cá nhân. Trình tự thực hiện

15 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi

 • Tác giả: dongminh.dongson.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/15/2021
 • Đánh giá: 2.59 (56 vote)
 • Tóm tắt: · Việc quy định giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về người có quyết … hơn ai hết, người có quyết định hành chính, hành vi đó là người hiểu 

16 Quy định về những trường hợp khiếu nại không được giải quyết

 • Tác giả: stp.binhthuan.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 2.46 (132 vote)
 • Tóm tắt: · Thứ năm, đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;. Thứ sáu, thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý 

17 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2020/NĐ-CP NGÀY 19

 • Tác giả: thanhtra.thanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.2 (185 vote)
 • Tóm tắt: · Về xử lý vi phạm: Đây là quy định mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP, cụ thể: người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm 

18 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 2.12 (72 vote)
 • Tóm tắt: Khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan 

19 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2021
 • Đánh giá: 2.05 (196 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp người giải quyết khiếu nại lần hai là Bộ trưởng: trực tiếp đối thoại đối với các khiếu nại phức tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về 

20 THHC giải quyết khiếu nại ,tố cáo lần đầu – Sở Tài Chính

 • Tác giả: tcvg.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 2 (90 vote)
 • Tóm tắt: + Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tại Trụ sở cơ quan các sở và cấp tương đương (Giám đốc Sở có 

21 Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần một và lần hai – Luật Minh Khuê

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2021
 • Đánh giá: 1.89 (71 vote)
 • Tóm tắt: Hai loại cơ quan (và cá nhân) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là: 1) Các cơ quan, người đứng đầu cơ quan hành chính 

22 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 • Tác giả: dichvucong.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2021
 • Đánh giá: 1.79 (86 vote)
 • Tóm tắt: Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý 

23 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

 • Tác giả: lambinh.tuyenquang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 1.78 (88 vote)
 • Tóm tắt: Khi đối thoại, đại diện cơ quan thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý 

24 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính

 • Tác giả: congan.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 1.63 (145 vote)
 • Tóm tắt: Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và báo cáo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ban hành Quyết định về việc giải quyết 

25 Hỏi đáp về Luật Khiếu nại – Thanh tra tỉnh

 • Tác giả: thanhtra.sonla.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 1.41 (99 vote)
 • Tóm tắt: · Câu hỏi 1. Khiếu nại là gì? Trả lời: … Còn bên bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà 

26 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính

 • Tác giả: conganthanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 1.48 (113 vote)
 • Tóm tắt: + Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình … việc (kể từ ngày nhận đơn) người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông 

27 Phân biệt khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính – Trang chủ

 • Tác giả: thanhtra.binhduong.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 1.32 (61 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể trong quy định của Luật Khiếu nại gồm: Người khiếu nại (là công dân, … Khởi kiện: Tòa án có thẩm quyền giải quyết có thể là Tòa án cấp huyện hoặc