Danh sách 12 ai oán là gì tốt nhất

Dưới đây là danh sách Ai oán là gì hay nhất được bình chọn

Video Ai oán là gì

1 Ai oán trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky

 • Tác giả: englishsticky.com
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 4.87 (744 vote)
 • Tóm tắt: ai oán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. … ai oán. * ttừ. plaintive; plangent; mournful; wailful. giọng nói ai oán plaintive 

2 Từ Điển – Từ ai oán có ý nghĩa gì – Chữ Nôm

 • Tác giả: chunom.net
 • Ngày đăng: 10/10/2021
 • Đánh giá: 4.68 (511 vote)
 • Tóm tắt: Quả là đến lúc viết tời đây tôi cũng không hiểu tại sao lại nhớ đến một chương trong thiên phóng sự “Về Bắc Việt” của Madeleine Riffaud “ viết dưới bom” : ở , 

3 Ai oán là gì – Nghĩa của từ ai oán trong Tiếng Pháp

 • Tác giả: atudien.com
 • Ngày đăng: 10/23/2021
 • Đánh giá: 4.56 (481 vote)
 • Tóm tắt: Nghĩa của từ ai oán trong Tiếng Pháp – @ai oán-plaintif; lamentable= Giọng ai_oán +ton plaintif= Lời rên_rỉ ai_oán +gémissements lamentables

4 Trần đời ai oán chỉ có hội ‘đồng niềng’ mới hiểu được những nỗi

 • Tác giả: baomoi.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 4.36 (340 vote)
 • Tóm tắt: · Trần đời ai oán chỉ có hội ‘đồng niềng’ mới hiểu được những nỗi khổ ăn … là gì so với nỗi khổ mà những “đồng niềng” phải chịu đâu, nhất là 

5 AI OÁN – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 4.02 (460 vote)
 • Tóm tắt: Bản dịch của “ai oán” trong Anh là gì? vi ai oán = en. volume_up. lamentable. chevron_left. Bản dịch Người dich Cụm từ & mẫu câu open_in_new. chevron_right

6 Giọng điệu cảm thương, ai oán và câu hỏ – 123doc

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 3.8 (371 vote)
 • Tóm tắt: Giọng điệu nghệ thuật là phương tiện biểu hiện quan trọng của tác phẩm, đồng thời nói lên phong cách tác giả. Có nhiều cách hiểu khác nhau về giọng điệu, 

7 Glosbe – ai oán in English – Vietnamese-English Dictionary

 • Tác giả: glosbe.com
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 3.61 (275 vote)
 • Tóm tắt: According to Hab 3 verse 1, it is expressed in dirges, songs of grief or lamentation. jw2019. Bốn bài đầu là những bài ca 

8 Ai oán nghĩa là gì? – từ-điển.com

 • Tác giả: xn--t-in-1ua7276b5ha.com
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 3.39 (248 vote)
 • Tóm tắt: đgt. (H. ai: thương xót; oán: hờn giận, thù hằn) Đau thương oán trách: Hơn thiệt thôi đừng ai oán nữa (Thơ 

9 Ai oán là gì, ai oán viết tắt, định nghĩa, ý nghĩa – By24h.com

 • Tác giả: by24h.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.26 (562 vote)
 • Tóm tắt: · ai oán là gì?, ai oán được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy ai oán có 1 định nghĩa,

10 Tra từ: oán – Từ điển Hán Nôm

 • Tác giả: hvdic.thivien.net
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 3.16 (550 vote)
 • Tóm tắt: Td: Thù oán — Giận hờn. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Bóng cờ tiếng trống xa xa, sâu lên ngọn ải oán ra cửa phòng « — Một âm là 

11 Lời ai oán nghĩa là gì? hãy thêm ý nghĩa riêng của bạn trong tiếng anh

 • Tác giả: blogtudien.com
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 2.85 (104 vote)
 • Tóm tắt: lời ai oán nghĩa là gì?, lời ai oán được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

12 Ai oán là gì? hiểu thêm văn hóa Việt – Từ điển Tiếng Việt

 • Tác giả: tudienso.com
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 2.89 (134 vote)
 • Tóm tắt: ai oán có nghĩa là: – đgt. (H. ai: thương xót; oán: hờn giận, thù hằn) Đau thương oán trách: Hơn thiệt thôi đừng ai oán nữa (Thơ