Danh sách 20+ chủ thể quản lý nhà nước là ai hay nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách Chủ thể quản lý nhà nước là ai hay nhất được bình chọn

1 Quyền hành pháp và vai trò của Chính phủ trong thực hiện quyền

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 4.93 (941 vote)
 • Tóm tắt: · TCCS – Trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp là quyền định hướng … kiện pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể quản lý, 

2 Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ

 • Tác giả: molisa.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 4.61 (486 vote)
 • Tóm tắt: Thứ tư, không có sự cách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa chủ thể quản lý và chủ thể của quản lý (chủ thể chịu sự quản lý). Cán bộ QLNN phải là “công bộc” của 

3 Chủ thể nào có quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp?

 • Tác giả: luathungdong.vn
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 4.47 (242 vote)
 • Tóm tắt: Thứ nhất: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị 

4 Chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2021
 • Đánh giá: 4.29 (249 vote)
 • Tóm tắt: · Có thể nói nhóm quan hệ cơ bản và quan trọng nhất của hoạt động quản lý hành chính nhà nước là nhóm các quan hệ quản lí phát sinh trong quá 

5 Nguyên tắc quản trị nhà nước trong xây dựng nền hành chính

 • Tác giả: snv.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 4.13 (568 vote)
 • Tóm tắt: · Mục tiêu là cái đích chủ thể hướng tới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát 

6 Quản lý nhà nước về gia đình

 • Tác giả: giadinh.bvhttdl.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2021
 • Đánh giá: 3.95 (372 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể quản lý nhà nước về gia đình là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực … tổ chức khác được nhà nước ủy quyền thực hiện các hoạt động quản lý đối với 

7 CHỦ THỂ QUẢN LÝ – tra cứu pháp luật

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 3.72 (397 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể quản lý có thể là một số cơ quan, tổ chức hay một cá nhân, sử dụng phương tiện là pháp luật, điều lệ hoặc nội quy, quy chế để thực hiện nhiệm vụ 

8 Chủ thể quản lý hành chính nhà nước – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 3.39 (600 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài. Đúng Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì vậy để 

9 Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm, vai trò – Luận Văn Việt

 • Tác giả: luanvanviet.com
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 3.31 (223 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể quản lý nhà nước là các tổ chức, đơn vị được trao quyền, bao gồm cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và 

10 Chủ thể quản lý là gì? Tại sao có chủ thể quản lý? – Quanlykho.vn

 • Tác giả: quanlykho.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.02 (402 vote)
 • Tóm tắt: · – Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các cơ quan, cán bộ, công chức hành chính nhà nước trong hệ thống hành chính từ Trung ương đến cơ sở

11 Phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước – Một số vấn đề đặt

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 2.8 (52 vote)
 • Tóm tắt: · – Chủ thể nhận phân cấp là: Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp. – Phương thức phân cấp: Phương thức phân cấp được cụ thể hóa trong các văn bản 

12 Chủ thể quản lí hành chính nhà nước là đối tượng nào? – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.76 (62 vote)
 • Tóm tắt: · Cơ quan hành chính tại địa phương bao gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đứng đầu Hội đồng nhân dân là Chủ tịch hội đồng nhân dân 

13 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai; Quy định mới nhất – Phamlaw

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.62 (125 vote)
 • Tóm tắt: Thứ tư, pháp luật là phương tiện chủ yếu để quản lý nhà nước. Bằng pháp luật, nhà nước có thể trao quyền cho các tổ chức xã hội hoặc các cá nhân để họ thay mặt 

14 Khái niệm và các phương pháp quản lý hành chính Nhà nước

 • Tác giả: thienminhlaw.com.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.59 (106 vote)
 • Tóm tắt: Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà … cách thức tác động của chủ thể quản lý hành chính lên các đối tượng quản lý 

15 Quản lý nhà nước là gì? – tbtvn.org

 • Tác giả: tbtvn.org
 • Ngày đăng: 09/10/2021
 • Đánh giá: 2.39 (138 vote)
 • Tóm tắt: · + Chủ thể trong quản lý nhà nước: Chủ thể trong quản lý nhà nước là các tổ chức và cá nhân mang quyền lực nhà nước trong quá trình tác động tới 

16 Quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013

 • Tác giả: sotuphap.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.37 (184 vote)
 • Tóm tắt: · Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013, đây là sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng của đất nước. Hiến pháp thể 

17 Quản lý nhà nước là gì? Chức năng quản lý nhà nước?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 2.27 (123 vote)
 • Tóm tắt: · Chủ thể của hoạt động quản lý nhà nước gồm: cơ quan nhà nước, cá nhân được ủy quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động quản lý hiện 

18 VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – Đào Tạo MOF

 • Tác giả: daotaomof.vn
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.1 (180 vote)
 • Tóm tắt: Các văn bản này rất đa dạng về nội dung, hình thức, chủ thể ban hành và cách thức soạn thảo. Đặc điểm chung của văn bản không mang tính quyền lực nhà nước là 

19 5 đặc điểm đặc trưng cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước

 • Tác giả: tuyensinh89.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.07 (69 vote)
 • Tóm tắt: Do dó , có thể kết luận chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các chủ thể … nhà nước ủy quyền quản lý hành chính đối với một số loại việc nhất định

20 Vị trí, chức năng của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013

 • Tác giả: hepza.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2021
 • Đánh giá: 2.01 (109 vote)
 • Tóm tắt: Hội đồng Chính phủ vẫn được xác định là cơ quan hành chính nhà nước, … có khả năng chủ động, sáng tạo cao trong quản lý điều hành các mặt kinh tế – xã hội 

21 Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là gì ? Tại sao nói chủ thể

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 1.94 (79 vote)
 • Tóm tắt: · Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước là các tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền hoặc nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong những 

22 Văn bản quản lý nhà nước là gì? Chức năng và vai trò

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 1.78 (159 vote)
 • Tóm tắt: Văn bản quản lí nhà nước là những văn bản chứa đựng những thông tin bằng một ngôn ngữ nhất định do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo những trình tự thủ 

23 Quản lý nhà nước là gì? Đặc điểm của quản lý nhà nước

 • Tác giả: luanvan123.net
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 1.68 (132 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể quản lý: Là cá nhân hoặc tổ chức có nhiệm vụ tạo ra các tác động quản lý; Khách thể quản lý: Là các quá trình xã hội và hành vi của con người chịu sự 

24 Chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự là ai?

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 1.68 (133 vote)
 • Tóm tắt: Nhà nước giao quyền của mình cho các cơ quan nhà nước thực hiện quyền quản lí các tài sản, giao cho các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội các