Tổng hợp 20+ đại biểu quốc hội là những ai hay nhất

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề đại biểu quốc hội là những ai hot nhất hiện nay

1 Chức năng, nhiệm vụ của đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội

 • Tác giả: dbnd.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 4.84 (886 vote)
 • Tóm tắt: Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, có trách nhiệm tham gia các phiên họp, thảo luận biểu quyết các vấn đề và tham gia 

2 Bầu, phê chuẩn các chức danh trong bộ máy nhà nước

 • Tác giả: pbgdpl.tuyenquang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 4.7 (478 vote)
 • Tóm tắt: Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức 

3 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – UBND tỉnh Bình Dương

 • Tác giả: binhduong.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 4.47 (318 vote)
 • Tóm tắt: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

4 Điều kiện, thủ tục ứng cử đại biểu Quốc hội như thế nào?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.22 (250 vote)
 • Tóm tắt: Bước 4: Tổ chức hội nghị hiệp thương (ba lần), lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan 

5 Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào?

 • Tác giả: hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 4.16 (562 vote)
 • Tóm tắt: · Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt 

6 Đại biểu quốc hội là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội ?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 3.93 (568 vote)
 • Tóm tắt: · Đại biểu Quốc hội là những công dân ưu tú trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội được nhân dân cả nước tín nhiệm bầu ra bằng tổng 

7 06 điều cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân

 • Tác giả: bvdkbacninh.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2021
 • Đánh giá: 3.63 (306 vote)
 • Tóm tắt: Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 1. Độ tuổi của cử tri: Tính đến ngày được công 

8 Tài liệu Hỏi – Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu

 • Tác giả: ubmt.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 3.58 (415 vote)
 • Tóm tắt: · Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, 

9 Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng

 • Tác giả: namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 3.2 (585 vote)
 • Tóm tắt: · Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng 

10 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân

 • Tác giả: lapphap.vn
 • Ngày đăng: 10/10/2021
 • Đánh giá: 3.05 (236 vote)
 • Tóm tắt: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

11 đại biểu Quốc hội – .: VGP News – Báo điện tử Chính phủ

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.86 (85 vote)
 • Tóm tắt: (Chinhphu.vn) – Các đại biểu Quốc hội chuyên trách phải là nòng cốt trong công tác xây dựng pháp luật cũng như việc giám… Mọi vấn đề còn “trăn trở” đối với 

12 Thông tin tổng hợp – Chính phủ

 • Tác giả: www2.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 2.87 (73 vote)
 • Tóm tắt: QUỐC HỘI. Điều 69. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao … Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

13 Đoàn Đại biểu Quốc hội – Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 • Tác giả: dbnd.quangnam.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 2.73 (194 vote)
 • Tóm tắt: Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý … Trong số các đại biểu Quốc hội có những đại biểu làm việc theo chế độ 

14 Nhiệm vụ và quyền hạn – ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BÌNH ĐỊNH

 • Tác giả: nguoidaibieu.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.58 (124 vote)
 • Tóm tắt: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện 

15 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV vừa trúng cử là ai?

 • Tác giả: nld.com.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 2.47 (153 vote)
 • Tóm tắt: · Đáng chú ý, ông Hoàng Văn Cường và ông Nguyễn Anh Trí đều tự ứng cử tại TP Hà Nội, ở đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Sóc Sơn và Mê Linh. Ông 

16 Đoàn Đại biểu Quốc hội

 • Tác giả: dbnd.binhphuoc.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.47 (81 vote)
 • Tóm tắt: · Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham dự các phiên họp, tham gia các hoạt động khác của 

17 Danh sách ĐBQH – Hoạt động đại biểu Quốc hội

 • Tác giả: quochoi.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 2.21 (195 vote)
 • Tóm tắt: Tìm Đại biểu Quốc hội theo vần A,B,C…của tên. A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

18 CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 • Tác giả: dbqh.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 2.25 (65 vote)
 • Tóm tắt: Khóa XII · Đại biểu Nguyễn Ngọc Thiện · Đại biểu Đồng Hữu Mạo · Đại biểu Phan Xuân Dũng · Đại biểu Hòa thượng Thích Chơn Thiện · Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hồng · Đại 

19 Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV – Tài liệu tuyên truyền

 • Tác giả: quangngai.dcs.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2021
 • Đánh giá: 2.04 (185 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 36 -HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

20 Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu

 • Tác giả: stp.thanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/12/2021
 • Đánh giá: 1.98 (144 vote)
 • Tóm tắt: Cử tri là nười có quyền bỏ phiếu trong Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Để thực hiện quyền lực nhà nước của mình, mỗi cử tri cần biết các quy 

21 đại biểu Quốc hội – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 1.99 (148 vote)
 • Tóm tắt: Vậy các trường hợp nào thì Đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm? Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 184 16:01 | 04/03/2021; Hội đồng Bầu cử Quốc 

22 Phần 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

 • Tác giả: daklak.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 1.72 (151 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu các văn bản, giấy tờ nói trên được thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Câu 96: Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử là khi nào? Trả lời: Chậm nhất 

23 Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV; Dự kiến cơ cấu, thành phần

 • Tác giả: hoilhpn.org.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 1.62 (53 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

24 4 người tự ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là ai?

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 1.59 (154 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 10.6, Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, theo báo cáo của các địa phương, trong cuộc bầu cử ngày 23.5, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại 

25 Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 • Tác giả: cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 1.4 (101 vote)
 • Tóm tắt: · Tổng số danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được … 3) Ông Lã Thanh Tân được 413.896 phiếu, đạt tỷ lệ 85,62% số phiếu 

26 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021

 • Tác giả: hcmcpv.org.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 1.46 (76 vote)
 • Tóm tắt: (Thanhuytphcm.vn) – Đó là ý kiến khẳng định của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 

27 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

 • Tác giả: phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 1.28 (85 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những yếu tố làm nên thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh có thể nói là sự lãnh đạo,