List 17 đại hội đảng 12 ai là tổng bí thư hot nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết đại hội đảng 12 ai là tổng bí thư hay nhất được bình chọn

1 Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 4.98 (733 vote)
 • Tóm tắt: · Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban … Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện 

2 Các kỳ Hội nghị Đại hội XII của Đảng: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ

 • Tác giả: daihoi13.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.79 (221 vote)
 • Tóm tắt: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tổ chức tại Trung tâm … bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

3 Hệ thống chính trị – Chính phủ – Chinhphu.vn

 • Tác giả: www2.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 4.49 (438 vote)
 • Tóm tắt: Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Trước đây chức vụ cao nhất trong Đảng là Chủ tịch Đảng 

4 ĐẠI HỘI VII ĐẾN XII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 • Tác giả: tanbinh.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 4.31 (388 vote)
 • Tóm tắt: · Diễn văn bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nêu rõ: “Kết quả nổi bật của Đại hội chúng ta là sự thống nhất cao trên tất cả các vấn đề lớn 

5 Chủ đề: Đại hội Đảng lần thứ XII – VietnamPlus

 • Tác giả: vietnamplus.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 4.02 (565 vote)
 • Tóm tắt: Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII. 19/04/2016 – 11:17. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ điều quan trọng lúc này là đưa 

6 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất

 • Tác giả: hcmcpv.org.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2021
 • Đánh giá: 3.88 (456 vote)
 • Tóm tắt: Cập nhật: 12:00 01-02-2021. Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Đại hội. (Thanhuytphcm.vn) – Sáng 1/2, tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, trong không khí phấn 

7 Các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam – An Giang

 • Tác giả: angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 3.74 (398 vote)
 • Tóm tắt: · Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại 

8 Tổng bí thư qua các thời kỳ – Đại hội Đảng lần thứ XIII

 • Tác giả: daihoidang.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.45 (277 vote)
 • Tóm tắt: Tổng Bí thư của Đảng từ 10/1956 đến 9/1960. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa … Tổng Bí thư của Đảng từ 5/1941 đến 10/1956 và từ 7/1986 đến 12/1986

9 Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 • Tác giả: mod.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 3.31 (566 vote)
 • Tóm tắt: (Bqp.vn) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường 

10 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên

 • Tác giả: kiengiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 3.05 (454 vote)
 • Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành … ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 

11 Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ra mắt Ban

 • Tác giả: dukcqtw.dcs.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 2.94 (78 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu tại Đại hội sáng nay, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thông điệp của tập thể lãnh đạo Đảng gần 

12 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa XIII

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.88 (70 vote)
 • Tóm tắt: · Chiều 30/1, Đại hội XIII bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm … Các Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tái đắc cử vào Trung ương khóa 

13 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Tác giả: danguykhoicoquan.laocai.org.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.77 (157 vote)
 • Tóm tắt: Đây là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhận được điện, thư chúc mừng nhiều … Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội 

14 Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam – VTV.vn

 • Tác giả: vtv.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 2.57 (174 vote)
 • Tóm tắt: · Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư. Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường 

15 Đại hội XII của Đảng: Dấu ấn nổi bật – Hội LHPN Việt Nam

 • Tác giả: hoilhpn.org.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.52 (62 vote)
 • Tóm tắt: 1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ … Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI được Đại hội bầu vào Ban 

16 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị triển khai thực

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.3 (171 vote)
 • Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội (sau đây gọi chung là Nghị 

17 Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội – Bao Hoa Binh

 • Tác giả: baohoabinh.com.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 2.32 (182 vote)
 • Tóm tắt: · Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, … Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 7/1936,