Danh sách 10+ đại việt sử ký toàn thư là của ai mới nhất

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết đại việt sử ký toàn thư là của ai hot nhất hiện nay

Video đại việt sử ký toàn thư là của ai

1 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh 2, chẳng phải

 • Tác giả: leanhchi.com
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 4.91 (972 vote)
 • Tóm tắt: Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn . Do đó, ta có quyền vất hết những lời bàn bất lợi (những lời vu khống 

2 Những nhận định chưa đúng về Phật giáo trong tác phẩm Đại Việt

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.65 (404 vote)
 • Tóm tắt: · Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT) là một bộ sử chứa đựng nhiều tư liệu quý hiếm về lịch sử dân tộc Việt Nam. Công trình sử học này là một 

3 LÊ VĂN HƯU VỚI VIỆC BIÊN SOẠN BỘ QUỐC SỬ “ĐẠI VIỆT SỬ KÝ”

 • Tác giả: mocban.vn
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Đánh giá: 4.54 (330 vote)
 • Tóm tắt: · Lê Văn Hưu là nhà sử học lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam, … Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 5, mặt khắc 15 ghi chép về việc Lê 

4 Đại Việt sử kí và đại Việt sử kí toàn thư là tác phẩm của ai

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 4.27 (571 vote)
 • Tóm tắt: Đại Việt sử ký toàn thư là tác phẩm của Ngô Sĩ Liên. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5 Bộ Đại Việt sử ký toàn thư là bộ sách của ai – thattruyen.com

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.15 (307 vote)
 • Tóm tắt: Lê Văn Hưu được coi là nhà sử học đầu tiên của Việt Nam. Trong thời gian làm việc ở Quốc sử viện, theo lệnh vua

6 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là tác phẩm của ai? – QuanTriMang.com

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.91 (442 vote)
 • Tóm tắt: · Ngô Sĩ Liên là tác giả cùa bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ông là một nhà sử học thời Lê sơ, sống ở thế kỷ 15. Ông là người đã tham gia khởi nghĩa 

7 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư by Ngô Sĩ Liên – Goodreads

 • Tác giả: goodreads.com
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 3.66 (209 vote)
 • Tóm tắt: Ngô Sĩ Liên (chữ Hán: 吳士連) là nhà sử học thời Lê sơ, sống vào thế kỷ 15. Ông là người có công lớn trong việc biên soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư – bộ quốc 

8 Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư Quyển 1 – Yale University Library

 • Tác giả: findit.library.yale.edu
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 3.54 (238 vote)
 • Tóm tắt: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một bộ sách ghi chép sử khổng lồ được tổng hợp, biên soạn và đính chính bởi nhiều sử gia sống trong những triều đại khác nhau 

9 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

 • Tác giả: informatik.uni-leipzig.de
 • Ngày đăng: 10/29/2021
 • Đánh giá: 3.19 (407 vote)
 • Tóm tắt: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên… soạn thảo (1272 – 1697). Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 – 1992). Nhà xuất bản Khoa Học Xã 

10 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

 • Tác giả: nomfoundation.org
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 3.04 (596 vote)
 • Tóm tắt: Muốn giải đáp vấn đề trên, chúng ta hãy lấy bộ Đại Việt sử ký toàn thư đời Chính Hoà làm cơ sở và ngược dòng thời gian, nghiên cứu những bộ sử tiền thân của nó, 

11 Trong Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên hiện còn lưu hành, có

 • Tác giả: do.stemup.app
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 2.87 (109 vote)
 • Tóm tắt: Trong Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên hiện còn lưu hành, có bao nhiêu đoạn ghi rõ là lời văn của Lê Văn Hưu trích từ Đại Việt sử ký?.A.19.B.29.C.39

12 Nhiều sai sót trong ấn bản“Đại Việt sử ký toàn thư”

 • Tác giả: cand.com.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 2.89 (186 vote)
 • Tóm tắt: · Hai đơn vị liên kết phát hành in theo bản in của NXB Khoa học và Xã hội năm 1971 – 1972. Tuy nhiên, khi in lại, do thiếu người có trình độ 

13 Đúng, Lê Văn Hưu biên soạn Đại Việt sử ký – VnExpress

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.78 (92 vote)
 • Tóm tắt: · Lê Văn Hưu được coi là nhà sử học đầu tiên của Việt Nam. Trong thời gian làm việc ở Quốc sử viện, theo lệnh vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu biên 

14 Tác giả “Đại Việt sử ký toàn thư”? – Selfomy Hỏi Đáp

 • Tác giả: selfomy.com
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 2.5 (70 vote)
 • Tóm tắt: Tác giả “Đại Việt sử ký toàn thư” là tác giả Ngô Sĩ Liên