Tổng hợp 20+ đức huỳnh giáo chủ là ai mới nhất hiện nay

Dưới đây là bài viết đức huỳnh giáo chủ là ai hay nhất được bình chọn

Video đức huỳnh giáo chủ là ai

1 Top 18 đức huỳnh giáo chủ tên thật là gì mới nhất 2022 – XmdForex

 • Tác giả: xmdforex.com
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 4.83 (727 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: Đức Huỳnh Giáo ChủNgài là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh Công Bộ,lúc bấy giờ làm Hương 

2 Nhìn lại cuộc xung đột giữa Việt Minh và Phật Giáo Hoà Hảo

 • Tác giả: thuvienhoasen.org
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 4.59 (272 vote)
 • Tóm tắt: · Người sáng lập Đạo Phật Giáo Hòa Hảo là Đức Thầy tục danh Huỳnh Phú Sổ. Sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-1-1920) tại làng Hòa Hảo,tỉnh Châu 

3 An Giang: Kỷ niệm 83 năm Ngày Khai sáng Phật giáo Hòa Hảo

 • Tác giả: thanhtra.com.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.5 (431 vote)
 • Tóm tắt: · Đồng thời khẳng định, trải qua 83 năm kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, với tôn chỉ, đường hướng hành đạo là 

4 SƠ LƯỢC VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỨ MẠNG CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO

 • Tác giả: pghh1939.blogspot.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 4.37 (248 vote)
 • Tóm tắt: · Đức Huỳnh Giáo Chủ thường được gọi là Thầy Tư Hoà Hảo hay tôn xưng Đức Huỳnh Giáo Chủ còn tín đồ thì gọi Ngài là Thầy hay Đức Thầy, 

5 SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ VÀ Ý NGHĨA NGÀY

 • Tác giả: diendanpghh.com
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 4.11 (347 vote)
 • Tóm tắt: · Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, tục danh là Huỳnh Phú Sổ sanh ngày 15-01-1920 nhằm ngày 25-11- Kỷ Mùi. Là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh 

6 Đạo Phật giáo Hòa Hảo – Hoạt động và phát triển

 • Tác giả: hcmussh.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 3.93 (269 vote)
 • Tóm tắt: Người sáng lập đạo là ông Huỳnh Phú Sổ, quê làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, … chân dung Đức Huỳnh Giáo chủ, tám điều răn cấm, băng cassette Sấm giảng, 

7 Sấm giảng của đức huỳnh giáo chủ

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 3.78 (404 vote)
 • Tóm tắt: SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và đồng hương đến dự Đại Lễ Kính Mừng Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 102 do Hội Đồng Trị Sự 

8 ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG SẤM GIẢNG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA

 • Tác giả: frs.ussh.vnu.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 3.48 (374 vote)
 • Tóm tắt: · Đạo Hòa Hảo là tôn giáo nội sinh, xuất hiện ở An Giang năm 1939, … Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Phú Sổ (Giáo chủ) viết 

9 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo

 • Tác giả: btgcp.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 3.22 (385 vote)
 • Tóm tắt: Đối với tín đồ PGHH, ông Huỳnh Phú Sổ trở thành Đức Phật hoá kiếp, là Phật … PGHH được đặt tại gia đình, tại Tổ đình Đức Giáo chủ và tại chùa của PGHH

10 TÌM HIỂU VỀ GIÁO LÝ, LUẬT LỆ, LỄ NGHI VÀ TỔ CHỨC GIÁO HỘI

 • Tác giả: bantongiao.snv.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 2.99 (580 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nếu Sấm giảng giáo lý được coi là sự mạc khải của Tiên phật cho con người mà Đức Huỳnh giáo chủ linh ứng 

11 Huỳnh Phú Sổ – Người Kể Sử

 • Tác giả: nguoikesu.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.88 (80 vote)
 • Tóm tắt: Huỳnh Phú Sổ (15 tháng 1 năm 1920 – 1947) là người sáng lập đạo Phật giáo Hòa Hảo. Theo các tài liệu của tôn giáo này, ông được các tín đồ gọi là “Đức Thầy”, ” 

12 Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo không theo phái Nhà nước tiếp tục bị

 • Tác giả: rfa.org
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 2.86 (178 vote)
 • Tóm tắt: · “PGHH Nhà nước có hai ngày lễ lớn là Ngày Khai đạo 18/5 Âm lịch; Ngày Đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ 25/11 Âm lịch. Còn PGHHTT tụi tui có thêm 

13 Kỷ niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ ‘vắng mặt’ – BBC News Tiếng Việt

 • Tác giả: bbc.com
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.7 (147 vote)
 • Tóm tắt: · Tục danh của Ngài là Huỳnh Phú Sổ. Ngài đản sinh ra vào năm 1920 tại Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay thuộc tỉnh An Giang. Ngài viết lại và 

14 Phật Giáo Hòa Hảo là gì? thờ gì? 8 điều răn cấm

 • Tác giả: buddhistart.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 2.51 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Song song với việc chữa bệnh thì đức Huỳnh Giáo Chủ thuyết pháp một cách thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên điều này lại khiến các văn gia, nho sĩ, 

15 Tình yêu của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua góc nhìn của một người

 • Tác giả: tgpsaigon.net
 • Ngày đăng: 10/02/2021
 • Đánh giá: 2.45 (185 vote)
 • Tóm tắt: Phúc thay, sự đánh giá, nhận định sau này đã khác đi. Người tín đồ Hòa Hảo ngày nay hẳn vui nhiều khi thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ của mình được xem là một “nhà ái 

16 Kỷ niệm 101 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo

 • Tác giả: baotintuc.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 2.38 (127 vote)
 • Tóm tắt: · Kỷ niệm 101 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo … tu nhân, tại gia cư sĩ”, thực hiện tứ ân là “ân tổ tiên cha mẹ, 

17 2. Phật-Giáo Hòa-Hảo yếu-lược

 • Tác giả: pghhtuhaingoai.net
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 2.23 (127 vote)
 • Tóm tắt: Vài nét về Đức Huỳnh Giáo-Chủ. Người sáng lập Ðạo Phật-Giáo Hòa-Hảo là Ðức Thầy tục danh Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 

18 Phật Giáo Hòa Hảo – Đức Huỳnh Giáo Chủ Quan Hơn 80 Năm

 • Tác giả: thanhamthugian.com
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.21 (59 vote)
 • Tóm tắt: Ngài Huỳnh Phú Sổ, còn được gọi là “Thầy Tư Hoà Hảo”, “Đức Huỳnh Giáo chủ”, … Pháp sẽ đưa Huỳnh Phú Sổ đi đày ở Ai Lao (Lào), các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 

19 Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nguyện thực hiện đúng tôn chỉ hành

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 2.07 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Năm nay tròn 102 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo – Huỳnh Phú Sổ. Những năm qua, nhất là năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn 

20 Kỷ niệm ngày đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ – Nguoi Viet

 • Tác giả: nguoi-viet.com
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 2.04 (102 vote)
 • Tóm tắt: · Niềm tin ấy tạo một phép màu: Đó là sự sống. Niềm tin kiên định hình thành trên nền tảng của tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho các bác sĩ sững 

21 Đức Huỳnh Giáo Chủ – Phật Giáo Hòa Hảo

 • Tác giả: hoahao.org
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 1.84 (174 vote)
 • Tóm tắt: Người sáng lập Đạo Phật Giáo Hòa Hảo là Đức Thầy tục danh Huỳnh Phú Sổ. Sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-1-1920) tại làng Hòa Hảo,tỉnh Châu Đốc, 

22 Đức huỳnh giáo chủ là ai – sonxe259.vn

 • Tác giả: sonxe259.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2021
 • Đánh giá: 1.87 (74 vote)
 • Tóm tắt: Đức Huỳnh Giáo Chủ Là Ai. admin 18/06/2022. *. Đức Huỳnh Giáo ChủNgài là trưởng phái mạnh của Đức Ông Huỳnh Công Bộ,lúc bấy giờ làm Hương Cả thôn Hoà Hảo 

23 Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo kỷ niệm

 • Tác giả: angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 1.78 (172 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, với phương châm “Phòng, chống dịch bệnh là trên hết” nên quy mô tổ chức Lễ chỉ tổ chức mang hình thức nội bộ tại các Ban Đại diện Phật