Top 23 người thụ hưởng bảo hiểm là ai hot nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết Người thụ hưởng bảo hiểm là ai hay nhất được bình chọn

1 Định nghĩa & Các nguyên tắc trong bảo hiểm – BẢO MINH

 • Tác giả: baominh.com.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 4.87 (790 vote)
 • Tóm tắt: Theo Monique Gaullier: Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được … tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm 

2 Các loại thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm

 • Tác giả: thongtinbaohiem.net
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.65 (296 vote)
 • Tóm tắt: Người thụ hưởng là gì? … Tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người. Thông thường quyền lợi bảo hiểm 

3 Điều khoản thay đổi người thụ hưởng – AIA

 • Tác giả: aia.com.vn
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 4.46 (595 vote)
 • Tóm tắt: Yêu cầu thay đổi này chỉ có giá trị hiệu lực khi được AIA Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và với điều kiện Người được bảo hiểm còn sống tại thời điểm chấp 

4 Câu hỏi thường gặp – Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng

 • Tác giả: pacvn.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 4.38 (445 vote)
 • Tóm tắt: Là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi … thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi 

5 Các thuật ngữ chung Bảo hiểm nhân thọ

 • Tác giả: baovietnhantho.com.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 4.15 (323 vote)
 • Tóm tắt: Người thụ hưởng: là cá nhân hoặc tổ chức do Bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong. Thông tin cần 

6 Cách chọn người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ – VnExpress

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.82 (247 vote)
 • Tóm tắt: · Có thể là cha mẹ già phụ thuộc vào chủ hợp đồng; hoặc một đối tác kinh doanh, người cần tiền để bù đắp rủi ro sau khi đối tác của họ qua đời

7 Nguyên tắc trong hợp đồng bảo hiểm tài sản cho người thụ hưởng

 • Tác giả: ibaoviet.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.64 (414 vote)
 • Tóm tắt: Những người thụ hưởng ở trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là những người nắm giữ về quyền tài 

8 Người đã tham gia bảo hiểm nhân thọ và đóng phí đầy đủ trong 3

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 3.41 (381 vote)
 • Tóm tắt: · Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là gì? … năm rồi tự tử thì người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm có được nhận tiền bảo hiểm không?

9 Thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2022
 • Đánh giá: 3.33 (592 vote)
 • Tóm tắt: · Có thể hiểu rằng người thụ hưởng bảo hiểm sẽ là người nhận được toàn bộ hoặc một phần quyền lợi từ công ty bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử 

10 Chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm và 5 sai lầm cần tránh

 • Tác giả: prudential.com.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2021
 • Đánh giá: 3.14 (497 vote)
 • Tóm tắt: Người thụ hưởng chính: Là người nhận được số tiền bảo hiểm nhân thọ khi người được bảo hiểm qua đời . Tuy nhiên, người thụ hưởng chính sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào nếu không may qua đời trước người được bảo hiểm

11 Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì? – Generali

 • Tác giả: generali.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2021
 • Đánh giá: 2.97 (155 vote)
 • Tóm tắt: · Người thụ hưởng bảo hiểm là người được bên mua bảo hiểm chỉ định. Trong lúc hợp đồng còn thời hạn, bên mua bảo hiểm có thể thay đổi người thụ 

12 Bảo hiểm là gì? Các thuật ngữ cơ bản nhất trong bảo hiểm bạn nên

 • Tác giả: manulife.com.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 2.84 (186 vote)
 • Tóm tắt: Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người. Hợp đồng bảo hiểmlà sự thỏa thuận 

13 Nên chọn ai làm người thụ hưởng trong bảo hiểm nhân thọ

 • Tác giả: baohiemtrondoi.com
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 2.76 (132 vote)
 • Tóm tắt: · Người thụ hưởng chính: Người thụ hưởng chính là người sẽ nhận được số tiền thu được từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi người được bảo hiểm qua 

14 Người thụ hưởng trong bảo hiểm nhân thọ là ai? – TheBank

 • Tác giả: thebank.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.58 (127 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, người thụ hưởng bảo hiểm được hiểu đơn giản là người thừa kế hợp pháp số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm không may bị tử vong

15 Cẩm nang chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

 • Tác giả: baohiemdai-ichi.com.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2021
 • Đánh giá: 2.4 (110 vote)
 • Tóm tắt: · Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ dự phòng (đôi khi được gọi là người thụ hưởng thứ cấp) sẽ nhận được quyền lợi tử vong nếu người thụ hưởng 

16 Thuật ngữ bảo hiểm – Dai-ichi-life.com.vn

 • Tác giả: dai-ichi-life.com.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 2.3 (160 vote)
 • Tóm tắt: Tùy theo từng sản phẩm mà độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm là từ 0 (không) đến 60 (sáu mươi) tuổi tính theo tuổi sinh nhật vừa qua. 5. Người thụ hưởng: là cá 

17 Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân … – Sự thật bảo hiểm

 • Tác giả: suthatbaohiem.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.34 (186 vote)
 • Tóm tắt: Người thụ hưởng có thể là bất kỳ ai (có quan hệ huyết thống hoặc không có quan hệ với Người được bảo hiểm chính của hợp đồng), Người thụ hưởng là người sẽ nhận 

18 Thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ làm như thế nào?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 09/15/2021
 • Đánh giá: 2.19 (147 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ theo khoản 12 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành. Bảo hiểm nhân thọ là loại 

19 Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

 • Tác giả: tuvanbaohiem24h.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.13 (170 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định của bảo hiểm nhân thọ thì người thụ hưởng có thể là ông bà, cha mẹ, con cái hoặc người quan trọng nhất đối với bạn. Việc chỉ định ai sẽ là 

20 Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân … – Luật Dương Gia

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.03 (140 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Khoản 8, Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định về người thụ hưởng như sau: người thụ hưởng được hiểu là tổ chức, cá nhân được bên 

21 Quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 1.84 (120 vote)
 • Tóm tắt: Mọi trường hợp thay đổi người thụ hưởng phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên mua bảo hiểm. – Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp 

22 Bảo hiểm nhân thọ là gì? Khác gì so với bảo hiểm xã hội?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 1.87 (125 vote)
 • Tóm tắt: · Bảo hiểm nhân thọ là gì mà hiện nay có nhiều người tham gia đến vậy? … doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng 

23 Yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan hợp đồng bảo hiểm – Sun Life

 • Tác giả: sunlife.com.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 1.59 (115 vote)
 • Tóm tắt: Tìm hiểu cách điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm, cách thay đổi chủ hợp đồng bảo hiểm, sửa đổi hợp đồng bảo hiểm, … Thay đổi người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm