List 1 ông chủ lazada là ai hay nhất hiện nay

Dưới đây là bài viết ông chủ lazada là ai hay nhất được bình chọn

1 Lazada vừa bổ nhiệm Giám đốc Điều hành mới – Brands Vietnam

  • Tác giả: brandsvietnam.com
  • Ngày đăng: 11/19/2021
  • Đánh giá: 4.83 (733 vote)
  • Tóm tắt: · Ông Chun Li từng là Chủ tịch của một công ty thuộc sở hữu của Alibaba và là người nắm quyền các hoạt động của doanh nghiệp ở Indonesia. Thông