List 20+ về quyền dân tộc tự quyết là của ai mới nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết Về quyền dân tộc tự quyết là của ai hot nhất hiện nay

1 Quyền dân tộc tự quyết: Ai, ở đâu, khi nào? – Cổng tri thức OpenEdu

 • Tác giả: openedu.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 4.98 (930 vote)
 • Tóm tắt: Kenya và Ethiopia đã từ chối, dẫn đến hàng loạt cuộc chiến khu vực về vấn đề quốc gia Somalia. Phần tiếp theo của câu chuyện trớ trêu là tự bản thân Somalia lại 

2 Tác phẩm: “Về quyền dân tộc tự quyết” là của ai? – Trắc nghiệm Online

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 4.66 (526 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm Đại Học, Các Môn Đại cương, Quản trị – Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Xã hội nhân văn, Luật – Môn khác, 

3 Đòi “Quyền dân tộc tự quyết” hay phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân

 • Tác giả: thinhvuongvietnam.com
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 4.41 (331 vote)
 • Tóm tắt: · Hai văn kiện quốc tế nền tảng ghi nhận các quyền của con người là: Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội (năm 1966) và Công ước 

4 Giá trị và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con

 • Tác giả: tcnn.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 4.2 (430 vote)
 • Tóm tắt: · Nội dung của bài viết này không phải là mới, mà chỉ xin khái quát lại … tiến bộ của nhân loại về quyền con người, quyền dân tộc tự quyết

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền dân tộc trong

 • Tác giả: dukcqtw.dcs.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.04 (504 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình”[8]. Bởi vậy, có thể nói Tuyên ngôn độc lập năm 1945 không chỉ là tuyên ngôn độc 

6 Đánh tráo khái niệm về “quyền dân tộc tự quyết” của những phần tử

 • Tác giả: baodantoc.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 3.95 (418 vote)
 • Tóm tắt: · Thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng nguyên tắc “quyền dân tộc tự quyết” trong Hiến chương của Liên hợp quốc (LHQ) để kích động, 

7 Không thể đánh đồng quyền dân tộc tự quyết và quyền của dân tộc

 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 3.7 (411 vote)
 • Tóm tắt: · Khái niệm “quyền dân tộc thiểu số” được chính thức ghi nhận trong hai Công ước quốc tế là Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người của LHQ ( 

8 Ban Dân Tộc Tỉnh Khánh Hòa

 • Tác giả: bandantoc.khanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.51 (545 vote)
 • Tóm tắt: · Đó là “quyền tự nhiên, không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm của … ai có thể xâm phạm, là sự tiếp nối của lá cờ giải phóng dân tộc, 

9 Sự độc đáo trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Tác giả: snv.binhthuan.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 3.27 (548 vote)
 • Tóm tắt: · Khi quyền con người, quyền bình đẳng giữa các dân tộc là chỉ số quan trọng về trạng thái văn minh của nhân loại thì Tuyên ngôn độc lập của 

10 Quyền dân tộc tự quyết: Ai, ở đâu và khi nào? – Nghiên cứu Quốc tế

 • Tác giả: nghiencuuquocte.org
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 3.04 (353 vote)
 • Tóm tắt: · Kenya và Ethiopia đã từ chối, dẫn đến hàng loạt cuộc chiến khu vực về vấn đề quốc gia Somalia. Phần tiếp theo của câu chuyện trớ trêu là tự bản 

11 Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị – Chi tiết tin

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.85 (179 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra, trong năm 2012, có thêm hai Nghị định thư bổ sung cho ICCPR liên quan đến giải quyết khiếu nại cá nhân và bãi bỏ hình phạt tử hình. Tính đến nay, đã 

12 Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền

 • Tác giả: dukcq.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.76 (153 vote)
 • Tóm tắt: · Dân chủ là một phàm trù lịch sử, biến đổi và phát triển không ngừng cả về nhận thức và thực hành trong từng giai đoạn phát triển của xã hội loài 

13 Tác phẩm: Về quyền dân tộc tự quyết” là của ai? – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 2.69 (189 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin là: · Tác phẩm: Về quyền dân tộc tự quyết” là của ai? Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược diễn biến 

14 Quyền dân tộc tự quyết là gì? Nguyên tắc dân tộc tự quyết?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.58 (58 vote)
 • Tóm tắt: · Mỗi một đất nước sẽ có quyền tự quyết đối với dân tộc của mình mà các … tộc tự quyết là Quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về 

15 Chủ nghĩa Mác-Lênin

 • Tác giả: lyluanchinhtrivatruyenthong.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 2.41 (187 vote)
 • Tóm tắt: Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu nổi bật, vĩ đại của trí tuệ loài người về lý … Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết và ý nghĩa đối với Việt 

16 Quyền dân tộc tự quyết là gì? – Ngân hàng Pháp luật

 • Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2021
 • Đánh giá: 2.33 (172 vote)
 • Tóm tắt: Quyền dân tộc tự quyết là Quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc mình, như lập ra một nhà nước dân tộc riêng, 

17 Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết … – Học viện dân tộc

 • Tác giả: hvdt.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 2.29 (87 vote)
 • Tóm tắt: · “Ở Nga, nơi mà hơn 100 triệu người, chiếm ít ra là 57% dân số, đều thuộc các dân tộc đi áp bức… điều tuyệt đối có tính chất bắt buộc đối với 

18 Tác phẩm: “Về quyền dân tộc tự quyết” là của ai?

 • Tác giả: hocbai247.com
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 2.17 (180 vote)
 • Tóm tắt: · Câu hỏi: Tác phẩm: “Về quyền dân tộc tự quyết” là của ai? A. C. Mác. B. C. Mác & Ph.Ăng ghen. C. V.I Lênin. D. Stalin

19 Quyền dân tộc tự quyết là gì ? Quy định về quyền dân tộc tự quyết

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 2.17 (91 vote)
 • Tóm tắt: Quyền dân tộc tự quyết là quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc 

20 Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết và ý nghĩa đối với

 • Tác giả: thuvienso.quochoi.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 2.08 (106 vote)
 • Tóm tắt: Quyền dân tộc tự quyết được V.I.Lênin bàn đến trong nhiều tác phẩm của ông. Trên cơ sở làm rõ tư tưởng của V.I. … Lênin để kích động tư tưởng ly khai, tự trị ở 

21 Quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân tộc thiểu số theo pháp

 • Tác giả: noichinh.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 1.81 (101 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, khái niệm “dân tộc tự quyết” được nhắc đến trong Hiến chương Liên hợp quốc không phải là quyền đòi ly khai hay đòi độc lập của một 

22 VẤN ĐỀ DÂN TỘC | Other – Quizizz

 • Tác giả: quizizz.com
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 1.87 (86 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin là: answer choices … Tác phẩm “Về quyền dân tộc tự quyết” là của ai? answer choices

23 Bảo đảm quyền dân tộc tự quyết và quyền con người – nhân quyền

 • Tác giả: nhanquyen.vietnam.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 1.61 (73 vote)
 • Tóm tắt: · Do quyền dân tộc tự quyết của dân tộc – quốc gia chỉ thuộc về nhân … Không ai có thể phủ nhận một thực tế là quyền con người – một giá trị